Túi giấy cao cấp thường có những cách thức gia công khác với túi giấy thông thường, 2Tprint xin giưới thiệu túi giấy ép nhũ, hay ép kim